Dzierząznia,dnia 2007.04.06


 


Nr 0053/V/2007
                                                                            Pan/i/ ...........................
                                                                                                     Zam. .........................

 

Na podstawie art.20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzą­dzie gminnym / tjDz.U.Nr 142,poz.l 591 z 2001 r z póżn.zm./ zwołuję V  Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1 .Otwarcie V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

2 Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy.

3 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4.Przedstawienie i omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.

5.Podjęcie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

ó.Podjęcie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych.

7.Podjęcie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powiadomienia Sekretarza i   Skarbnika   Gminy      o   obowiązku   przedłożenia   oświadczenia   lustracyjnego.

8.Podjecie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dzierzążnia.

9.Podj ecie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dzierzążnia.

I Ó.Podjęcie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

II .Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie V Ssesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 12 kwietnia 2007 roku o godz.ll-tej   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                             Przewodniczący Rady Gminy

                                  mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-06 10:41:05
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-06 10:41:05
  • Liczba odsłon: 718
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174458]

przewiń do góry