Dzierzążnia, dnia   2012.11.26

 

 

Nr   ORG.0002.XVII.2012

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na   podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XVII Sesję   Rady   Gminy  w   Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy,

2.       Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy,

3.       Interpelacje i zapytania,

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.       Podjęcie Uchwały Nr 118/XVII/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego,

6.       Podjęcie Uchwały Nr 119/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

7.       Podjęcie Uchwały Nr 120/XVII/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

8.       Podjęcie Uchwały Nr 121/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

9.       Podjęcie Uchwały Nr 122/XVII/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości   i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia,

10.   Podjęcie Uchwały Nr 123/XVII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015,

11.   Podjęcie Uchwały Nr 124/XVII/2012 w sprawie   zmiany uchwały budżetowej,

12.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2011/2012,

13.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok

14.   Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2011 rok

15.   Wolne wnioski i zapytania

16.   Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

           Obrady XVII   Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   4 grudnia   2012 roku                        o godzinie   10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 13:42:36
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:43:00
  • Liczba odsłon: 792
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278483]

przewiń do góry