Dzierzążnia,dn.2008.08.25

                                                Pan(i)     ......................................................

                                             zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XV  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

3.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

4.       Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania  budżetu  Gminy za  I półrocze 2008 roku.

5.       Przedstawienie przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni informacji z działalności  SG ZOZ za I półrocze 2008 roku.

6.       Podjęcie Uchwały Nr 90/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmian w budżecie gminy      na 2008 rok

7.      Podjęcia Uchwały Nr 91/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia.

8.      Podjęcia Uchwały Nr 92/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki  nr 64 położonego w obrębie wsi Siekluki  gm. Dzierzążnia

9.     Podjęcia Uchwały Nr 93/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Aktualizacji  Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013”

10.   Wolne wnioski i zapytania

11.   Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Obrady XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29 sierpnia 2008 roku o godzinie 10ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                           

                                                                                Przewodniczaca Rady Gminy

 

                                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-23 15:36:33
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:36:33
  • Liczba odsłon: 825
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181229]

przewiń do góry