Wzory deklaracji podatkowych
obowiązujące od dnia 01 lipca 2019 roku


1 . wzory deklaracji na podatek od nieruchomości -  
wzory_deklaracji_podatkowych_od_nieruchomosci.zip

Nowe wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji           na podatek od nieruchomości - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104 .

Poza powyższym rozporządzeniem Ministerstwo Finansów przygotowało również dodatkowe rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania nowych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1185, które również wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, zwanych dalej "informacjami", oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zwanych dalej "deklaracjami", za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

2) innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) podpisem osobistym;

3) podpisem zaufanym.

 

2. wzory deklaracji na podatek rolny -   wzory_deklaracji_na_podatek_rolny.zip

Nowe wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1105 .

Poza powyższym rozporządzeniem Ministerstwo Finansów przygotowało również dodatkowe rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania nowych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1153 , które również wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Rozporządzenie to określa:

- sposób przesyłania informacji o gruntach, zwanych dalej „informacjami”, oraz deklaracji na podatek rolny, zwanych dalej „deklaracjami”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Wskazuje się, że informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

- innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje na potrzeby podatku rolnego mogą być opatrywane:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- podpisem osobistym;

- podpisem zaufanym.


3. wzory deklaracji na podatek leśny -   wzory_deklaracji_podatek_lesny.zip

Nowe wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r.  w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1126 .

Ministerstwo Finansów przygotowało również nowe rozporządzenia dotyczące sposobu przesyłania powyższych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną, tj. rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1154 .

Rozporządzenie to określa:

- sposób przesyłania informacji o lasach, zwanych dalej „informacjami”, oraz deklaracji na podatek leśny, zwanych dalej „deklaracjami”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Wskazuje się w nim, że informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

- innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządzone w wersji elektronicznej formularze mogą być opatrywane:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- podpisem osobistym;

- podpisem zaufanym.

 


4. wzory deklaracji na podatek od środków transportowych -   wzory_deklaracji_podatek_od_srodkow_transportowych.zip

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-01 09:33:43
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 09:54:27
  • Liczba odsłon: 891
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272332]

przewiń do góry