ERO 6220.3.3.2018                                                                                        Dzierzążnia, dnia 11.06.2018r.

 

 

                                                              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                       w Płońsku  

                                                                                 ul. Sienkiewicza 7a

                                                                                  09-100 Płońsk

 

   Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

   Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 1405 tj. z późn. zm.) zwracam się  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.

                                                                                                                    Z up. WÓJTA


                                                                                                 mgr inż. Adam Sobiecki

                                                                                                        Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

1.      Strony postępowania wg. załącznika nr  1

2.      a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).


ERO 6220.3.2.2018                                                                                        Dzierzążnia, dnia 11.06.2018r.

 

 

 

                                             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

                                                    Wydział do spraw terenowych w Ciechanowie

                                                                             ul. 17 stycznia 7

                                                                          06-400 Ciechanów

 

   Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

   Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 1405 tj. z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.   w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.

                                                                                                                      Z up. WÓJTA


                                                                                                 mgr inż. Adam Sobiecki

                                                                                                        Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

1.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

2.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Imbir Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-11 15:13:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 15:13:51
  • Liczba odsłon: 788
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174486]

przewiń do góry