Dzierzążnia, dnia 7 maja 2020r.

PP.6220.5.2019

ZAWIADOMIENIE 

o nie załatwieniu sprawy w terminie

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, iż prowadzone przez Wójta Gminy Dzierzążnia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz realizacji skupu złomu na działce nr ew. 234/8, położonej w Dzierzążni, nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Organ z uwagi na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszewie znak: WA.RZŚ.435.l.5.2020.IK z dnia 7.04.2020r. (data wpływu 14.04.2020r.), w sprawie usunięcia braków we wniosku, oraz braku stosownych opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, informuje iż przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 10 lipca 2020r. -przedluzenie.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-08 10:14:03
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-08 10:14:03
  • Liczba odsłon: 790
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278463]

przewiń do góry