Zarządzenia Wójta Gminy 2008 rok

1. Zarządzenie Nr 1/2008  z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok ( załączniki Nr 1 , 2 , 3,4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 )

2. zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz Bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni  ( załącznik Nr 1 , Nr 2 )

3. Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej  na zbycie nieruchomości w formie II przetargu ustnego nieograniczonego we wsi Dzierzążnia  ( załącznik Nr 1 )

4. Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej  na zbycie nieruchomości w formie II przetargu ustnego nieograniczonego we wsi Nowe Kucice  ( załącznik Nr 1 )

5. Zarządzenie  Nr 5/2008 z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok   ( załącznik)

6. Zarządzenie  Nr 6/2008 z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok ( zal 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 , 7 , 8 , 9 )

7. Zarządzenie Nr 7/2008  z dnia 02 maja 2008 roku w sprawie upowaznienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywiudualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta

8. Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 02 maja 2008 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dzierzążnia oraz powołania Komisji Socjalnej ( załącznik Nr 1 )

9. Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonwaczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok ( załącznik Nr 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 )

10. Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok     ( załącznik Nr 1, 2 , 3 , 4)

11. Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie organizacji, składu i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji  przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych    ( załącznik Nr 1)

12. Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonwaczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok    (załącznik Nr 1 , 2, 3 )

13. Zarządzenie Nr 13/2008  z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia ( załącznik Nr 1, 2 , 3, 4 )

14. Zarządzenie Nr 14/2008  z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie  powołania kandydata na pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni ( załącznik Nr 1 )

15. Zarządzenie Nr 15/2008  z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie  ustanowienia pełnomocnika Wójta do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

16. Zarządzenie Nr 16/2008  z dnia 04 lipca 2008 roku w sprawie  zmian  w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budzetu gminy na 2008 rokzałącznik Nr 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9 )

17. Zarządzenie Nr 17/2008  z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za i półrocze 2008 roku   ( załącznik )

18. Zarządzenie Nr 18/2008  z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie  zmian w budżecie na 2008 rok ( załącznik Nr 1, 2, 3 , 4 )

19. Zarządzenie Nr 19/2008  z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów  i wydatków budżetu gminy na 2008 rok

20.Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 04.08.2008 roku

21  Zarządzenie Nr 20/2008

22 Zarządzenie Nr 20/2008

23 Zarządzenie Nr 20/2008

24 Zarządzenie Nr 20/2008

25 Zarządzenie Nr 20/2008

26 Zarządzenie Nr 20/2008

27 Zarządzenie Nr 20/2008

28 Zarządzenie Nr 20/2008

29 Zarządzenie Nr 20/2008

30 Zarządzenie Nr 20/2008

31 Zarządzenie Nr 20/2008

32 Zarządzenie Nr 20/2008

33 Zarządzenie Nr 20/2008

34 Zarządzenie Nr 20/2008

35 Zarządzenie Nr 20/2008

36 Zarządzenie Nr 20/2008

37 Zarządzenie Nr 20/2008

38 Zarządzenie Nr 20/2008

39 Zarządzenie Nr 20/2008

40 Zarządzenie Nr 20/2008

41 Zarządzenie Nr 20/2008

42 Zarządzenie Nr 20/2008

43 Zarządzenie Nr 20/2008

44 Zarządzenie Nr 20/2008

45 Zarządzenie Nr 20/2008

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-29 11:53:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-06 14:58:22
  • Liczba odsłon: 3225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904840]

przewiń do góry