Nr 0052/VII/2007                                              Dzierzążnia , dnia 17 maja 2007 roku

 

                                          Pan ( i ) ..................................................................

 

 

                                           Zam. .......................................................................

 

 

 

                Na podstawie art.20 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym( tj.Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 ; Dz.U z 2002r  Nr  23,poz.220, Nr  62, poz..558 ,Nr  113 , poz.984, Nr 153 , poz.1271 , Nr 214, poz.1806 ; z 2003r Nr 80 ,poz.717 , Nr 162,poz.1568 Dz.U z 2004r Nr 102, poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , Nr 167, poz.1759 ; z 2005r  Nr 172,poz.1441 , Nr 175, poz.1457 ; z 2006r Nr 17,poz.128 , Nr 181,poz.1337 )  z  w o ł  u  j  ę   VII   Sesję   Rady

Gminy  w  Dzierzążni  z  następującym  porządkiem obrad :

 

    1.    Otwarcie VII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

2.    Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy

3.    Podjęcie  Uchwały Nr 38/VII/2007  Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie  zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.

4.    Wole wnioski i zapytania.

5.    Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

 

    Obrady VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą si w dniu  24  maja 2007 roku

 o godzinie14.00 w  sali konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w Dzierzążni.

 

 

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   mgr Agnieszka  Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-24 12:58:30
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-24 12:58:30
  • Liczba odsłon: 709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174507]

przewiń do góry