Dzierzążnia, dnia  2013.01.04

 

 

Nr  ORG.0002.XIX.2013

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XIX Sesję  Rady  Gminy  w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy,

 

2.      Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy

 

3.      Interpelacje i zapytania

 

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 

5.      Podjęcie Uchwały Nr 139/XIX/2013 w sprawie  nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

 

6.      Podjęcie Uchwały Nr 140 /XIX/2013 w sprawie  zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu, w roku budżetowym 2013

 

7.      Podjęcie Uchwały Nr 141/XIX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

 

8.      Podjęcie Uchwały Nr 142/XIX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

9.      Wolne wnioski i zapytania

 

10.  Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

        

 Obrady XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  11 stycznia

 

 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w

 

 Dzierzążni.

 

                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 10:14:01
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 10:14:01
  • Liczba odsłon: 906
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174560]

przewiń do góry