Dzierzążnia,dn.2004.12.20

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 110/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
 5. Podjęcie Uchwały Nr 111/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2005 rok.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 112/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego i przyjęcia Statutu.
 7. Podjęcie Uchwały Nr 113/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2005 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Podjęcie Uchwały Nr 114/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu nieograniczonego.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 115/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XVII/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 116/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/XVII/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 28 grudnia 2004 roku o godzinie 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-20 15:01:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-20 15:01:53
 • Liczba odsłon: 908
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181083]

przewiń do góry