Dzierzążnia, dnia 2018.03.05

 

Nr  ORG.0012.XXXIV.2018

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2017, poz. 1875) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy w Dzierzążni                 z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 227/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie

6.      Podjęcie Uchwały Nr 228/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

7.      Podjęcie Uchwały Nr 229/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

8.      Podjęcie Uchwały Nr 230/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

9.      Podjęcie Uchwały Nr 231/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego

10.  Podjęcie Uchwały Nr 232/XXXIV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia  w 2018 roku

11.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia    w 2017 roku                      

12.  Wolne wnioski i zapytania

13.  Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

    Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu                                                                         12 marca  2018 roku  o godzinie  10.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Mariusz Wróblewski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-18 09:36:40
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 09:36:40
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276874]

przewiń do góry