Dzierzążnia, dnia 2017.01.27

Nr  ORG.0012.XXII.2017

 

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn.zm ) zwołuję XXII Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 154/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia projektu uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

6.      Podjęcie Uchwały Nr 155/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017,

7.      Podjęcie Uchwały Nr 156/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2017,

8.      Podjęcie Uchwały Nr 157/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2017,

9.       Podjęcie Uchwały Nr 158/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2017 rok,

10.  Podjęcie Uchwały Nr 159/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

11.  Podjęcie Uchwały Nr 160/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

12.  Wolne wnioski i zapytania

13.  Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

    Obrady XXII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  27 stycznia  2017 roku  o godzinie 12.00    w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni. 

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-02 09:16:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 09:16:50
  • Liczba odsłon: 834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174475]

przewiń do góry