Dzierzążnia,dn.2003.04.10

Wszyscy radni

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.

4. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

8. Przedłożenie sprawozdania przez Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni z działalności zakładu za rok 2002.

9. Przedłożenie sprawozdania przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni z działalności jednostki organizacyjnej za 2002 rok.

10. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie prawidłowości wypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Wójtowi Gminy poprzedniej kadencji -podjęcie uchwały.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

Obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 24 kwietnia 2003 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 15:09:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-24 09:54:10
  • Liczba odsłon: 1060
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269744]

przewiń do góry