Dzierzążnia, dnia 20 lipca 2021 roku.

Znak sprawy PFŚ.271.4.2021

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   nr PFŚ.271.4.2021 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej  w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy),

pn. „PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO W GMINIE DZIERZĄŻNIA”,jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez IT PARTNERS Telco Sp. o. o.   ul. Tarnogórska 12,  03-679 Warszawa

Zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Przedmiot zamówienia

 

cena

 

liczba certyfikatów producenta punktów dostępowych wystawionych na rzecz pracowników wykonawcy

liczba zrealizowanych projektów WiFi4EU lub „Publiczny Internet dla Każdego”

 

ogółem punktacja

1

Konwerga  sp. z.o.o                                  ul. Janikowska 21, 61 -0700 Poznań            

„PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO W GMINIE DZIERZĄŻNIA”,

 63 990,75zł

1

9

     79,07

2

IT PARTNERS Telco Sp. o. o.                 ul. Tarnogórska 12,                                 03-679 Warszawa

 

„PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO W GMINIE DZIERZĄŻNIA”,

62 000,00zł.

5

7

90,00

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

Złożone zostały dwie oferty. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 64 368,00zł brutto. W związku z powyższym Zamawiający wybiera ofertę nr 1:  IT PARTNERS Telco Sp. o. o.  ul. Tarnogórska 12,    03-679 Warszawa - ponieważ spełnia wszystkie  kryteria oceny ofert.

                                                                                             /-/Adam Sobiecki

                                                                                            Wójt Gminy Dzierzążnia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Konczewska Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-21 09:02:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Konczewska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-21 09:04:52
  • Liczba odsłon: 446
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904979]

przewiń do góry