Dzierzążnia, dnia 2017.11.23

  

Nr  ORG.0012.XXX.2017

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2017, poz. 1875) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 202/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

6.      Podjęcie Uchwały Nr 203/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

7.      Podjęcie Uchwały Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

8.      Podjęcie Uchwały Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

9.      Podjęcie Uchwały Nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,  rolnego i leśnego

10.  Podjęcie Uchwały Nr 207/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia

11.   Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia  w roku szkolnym 2016/2017

12.  Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Skarbnika i Sekretarza oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok

13.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Dzierzążnia za 2016 rok                        

14.  Wolne wnioski i zapytania

15.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

          Obrady XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  30 listopada  2017 roku  o godzinie  13.00  w  sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy   w Dzierzążni. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-24 10:22:31
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-24 10:22:31
  • Liczba odsłon: 867
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269984]

przewiń do góry