Dzierzążnia, dnia 2018.04.06

 

Nr  ORG.0012.XXXV.2018

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 233/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

6.      Podjęcie Uchwały Nr 234/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

7.      Podjęcie Uchwały Nr 235/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 236/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.      Podjęcie Uchwały Nr 237/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych

10.  Podjęcie Uchwały Nr 238/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic  i siedzib obwodowych komisji wyborczych

11.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Dzierzążni w 2017 roku

12.  Wolne wnioski i zapytania

13.  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

                    Obrady XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  12 kwietnia  2018 roku  o godzinie  14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

Ireneusz Roman Pawlak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-18 09:37:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 09:37:51
  • Liczba odsłon: 882
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276947]

przewiń do góry