Dzierzążnia,dn.2005.04.18

Nr 0052/XX/2005

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 4. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

 5. Dyskusja nad sprawozdaniem.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 126/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 127/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 128/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobieraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 129/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 10. Podjęcie Uchwały Nr 130/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 11. Podjęcie Uchwały Nr 131/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

Obrady XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 29 kwietnia 2005 roku o godzinie 12 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-20 11:54:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-20 12:03:17
 • Liczba odsłon: 1054
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267107]

przewiń do góry