Dzierzążnia, dnia 2016.12.16

Nr  ORG.0002.XXI.2016

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ) zwołuję XXI Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie  Uchwały Nr 145/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2023

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy w Dzierzążni na rok 2017

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 147/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie  Uchwały Nr 148/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok na terenie  gminy  Dzierzążnia

9.      Podjęcie  Uchwały Nr 149/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania na własność Powiatowi Płońskiemu nieruchomości w drodze darowizny

10.  Podjęcie  Uchwały Nr 150/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2032”

11.  Podjęcie  Uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12.  Podjęcie  Uchwały Nr 152/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

13.  Podjęcie  Uchwały Nr 153/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

14.  Wolne wnioski i zapytania

15.  Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

    Obrady XXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29 grudnia  2016 roku   o godzinie  13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-19 07:35:33
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-19 07:35:33
  • Liczba odsłon: 962
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278454]

przewiń do góry