Dzierzążnia, dnia 2016.11.21

 

Nr  ORG.0002.XX.2016

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

  

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ) zwołuję XX Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XX Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie  Uchwały Nr 131/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  do obliczenia podatku rolnego

6.       Podjęcie  Uchwały Nr 132/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

7.       Podjęcie  Uchwały Nr 133/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8.       Podjęcie  Uchwały Nr 134/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

9.       Podjęcie  Uchwały Nr 135/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

10.   Podjęcie  Uchwały Nr 136/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

11.   Podjęcie  Uchwały Nr 137/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

12.   Podjęcie  Uchwały Nr 138/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

13.   Podjęcie  Uchwały Nr 139/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

14.   Podjęcie  Uchwały Nr 140/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej   we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr.6  Dzierzążnia w drodze przetargu  

15.   Podjęcie  Uchwały Nr 141/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

16.   Podjęcie  Uchwały Nr 142/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

17.   Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia  w roku szkolnym 2015/2016

18.   Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni  oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok

19.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok

20.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy za 2015 rok

21.   Wolne wnioski i zapytania

22.   Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

    Obrady XX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29 listopada  2016 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.   


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-22 12:53:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-22 12:53:50
  • Liczba odsłon: 874
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269779]

przewiń do góry