Dzierzążnia, 2010.05.20

Nr  0052/XXXIV/2010

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. .....................................................................

 

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  XXXIV  Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy

2.     Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy

3.     Interpelacje i zapytania

4.     Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.     Podjęcie Uchwały Nr 182/XXXIV/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

6.     Podjęcie Uchwały Nr 183/XXXIV/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia

7.     Przedstawienie sprawozdania za okres 2007-2009 z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy   Dzierzążnia na lata 2004-2012”

8.     Wolne wnioski i zapytania

9.     Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   28 maja  2010  roku o godzinie  13.00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-02 15:38:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-02 15:38:07
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181231]

przewiń do góry