Zobacz podgałęzie

          Dzierzążnia, dnia 2015.01.23

Nr  ORG.0002.V.2015

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję V Sesję  Rady  Gminy   w  Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie V Sesji Rady Gminy,

2.       Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy,

3.       Interpelacje i zapytania,

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie Uchwały Nr 21/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy

6.       Podjęcie Uchwały Nr 22/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  funduszu sołeckiego

7.       Podjęcie Uchwały Nr 23/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

8.       Podjęcie Uchwały Nr 24/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

9.       Podjęcie Uchwały Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.   Podjęcie Uchwały Nr 26/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

11.   Przedstawienie informacji dotyczącej wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

12.   Wolne wnioski i zapytania

13.   Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29  stycznia  2015 roku o godzinie  1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-23 13:02:55
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 13:02:55
  • Liczba odsłon: 909
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277059]

przewiń do góry