Dzierzążnia,dn.2004.05.17

Pan(i) .................................................................

zam. ...........................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach”

 1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni o zamiarze przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy

 

Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 25 maja 2004 roku o godzinie 13°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-20 11:30:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 11:30:53
 • Liczba odsłon: 992
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267029]

przewiń do góry