Dzierząznia, dnia 13.11.2002r

Wszyscy nowo wybrani radni

Na podstawie art.20 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 , póz .1591 z 2001 roku z późn. zm. /, zwołuję pierwszą Sesję nowo wybranej rady gminy, na którą serdecznie zapraszam.

Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad .

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy -podjęcie stosownych uchwał .

7. Wolne wnioski i zapytania

Sesja odbędzie się w dniu 19 listopada 2002 roku o godz. l O - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

z poważaniem

Przewodnicząca Rady Gminy poprzedniej kadencji

Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 14:32:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 14:32:58
  • Liczba odsłon: 1116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269922]

przewiń do góry