Dzierzążnia, dnia 2019.12.09

Nr  ORG.0002.XII.2019

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2019, poz. 506 z póżn.zm) zwołuję XII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy

3.      Wystąpienia i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 86/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029

6.      Podjęcie Uchwały Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy w Dzierzążni na rok 2020

7.      Podjęcie Uchwały Nr 88/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 82/XI/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków

8.      Podjęcie Uchwały Nr 89/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dzierzążnia 

9.        Podjęcie Uchwały Nr 90/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

10.    Podjęcie Uchwały Nr 91/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

11.  Podjęcie Uchwały Nr 92/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 26/1    

12.  Podjęcie Uchwały Nr 93/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 26/2          

13.   Podjęcie Uchwały Nr 94/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 23/1  

14.  Podjęcie Uchwały Nr 95/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 23/2  

15.  Podjęcie Uchwały Nr 96/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 13/2;       

16.  Podjęcie Uchwały Nr 97/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 13/3;             

17.   Podjęcie Uchwały Nr 98/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 11/1;  

18.    Podjęcie Uchwały Nr 99/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2019/2020         

19.  Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2018/2019;

20.  Wolne wnioski i informacje

21.  Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

      Obrady XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Dzierzążni.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Zimny

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-09 14:20:32
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09 14:20:32
  • Liczba odsłon: 544
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1896684]

przewiń do góry