Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
468 WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: BŁOMINO GUMOWSKIE I NOWE KUCICE mgr Alina Bieglecka 2020-09-22
464 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Dzierzążnia: „Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach" mgr Alina Bieglecka 2020-07-06
461 Informacja z otwarcia ofert "Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie 1 lipca 2020 r. - 31 grudnia 2020 r." mgr Alina Bieglecka 2020-06-04
453 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2020-01-22
444 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu w kwocie 950 000zł.z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku - informacja_o_wyborze_oferty_udzielenie_kredytu mgr Alina Bieglecka 2019-07-11
441 Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu w kwocie 950 000zł.z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019r.” mgr Alina Bieglecka 2019-06-06
436 ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZEMKOWO – GUMINO I POMIANOWO” Część I: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino, gmina Dzierzążnia – Etap I i Etap II, Etap I w km 0 + 000 – 1 + 150, Etap II w km 1 + 150 – 2 + 316” Część II: „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo dz. 37 i 100” mgr Alina Bieglecka 2019-04-23
432 ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r." mgr Alina Bieglecka 2018-11-27
428 ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 mgr Alina Bieglecka 2018-10-11
423 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo Dzierki i Korytowo - Kucice" Część I: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo Dzierki Część II: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice mgr Alina Bieglecka 2018-03-20
422 Informacja o wyborze oferty_"Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo Dzierki i Korytowo - Kucice" Część I "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo - Dzierki - działka nr 15, gmina Dzierzążnia w km 0 + 000 - 0 + 734" Część II: " Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo - Kucice działka Korytowo 108 i działka Nowe Kucice nr 73 w km 0 + 000 - 0 + 945" mgr Alina Bieglecka 2018-03-01
412 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2017-11-20
413 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Nowe Kucice, Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2017-11-20
410 Informacja Wójta Gminy o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2017-11-03
411 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2017-11-03
398 ogłoszenie o zamówieniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi mgr Alina Bieglecka 2017-05-17
393 "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe Sarnowo i Wroninko - Wilmowice": Część I: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo działka 92 i 100 w km 0 + 000 – 1 + 333” Część II: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo działki nr 152/2, 152/6, 130/1, 130/2, 132/1, 153/1, 154/3, 191/1 w km 0 + 0080 – 0 + 267,50” Część III: „ Przebudowa ciągu drogowego Wroninko – Wilamowice, dz. Nr 160, 171 o długości 0,396km mgr Alina Bieglecka 2017-02-28
390 ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Nowe Kucice i Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2017-02-03
388 ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zamówienia pn. "zakup oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych o samochodów strażackich Gminy Dzierzążnia w 2017 roku o wartości poniżej 30 000 euro" mgr Alina Bieglecka 2016-12-19
387 ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zamówienia pn "dostawa i zakup w 2017 roku oleju opałowego dla potrzeb budynków mienia gminnego będących własnością Gminy Dzierzążnia poniżej 30 000 euro" mgr Alina Bieglecka 2016-12-19
386 ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2016-09-28
381 informacja z otwarcia ofert_ przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2016-07-27
379 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2016-07-19
366 informacja o wyborze oferty - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2016-03-14
365 ogłoszenie o zamówieniu- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2016-02-26
357 DOSTAWĘ PALIWA - OLEJ OPAŁOWY Sobiecki Adam 2015-12-11
356 Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 Sobiecki Adam 2015-12-01
353 PRZETARG NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Sobiecki Adam 2015-11-17
348 informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ w miejscowości KADŁUBOWO – etap II mgr Alina Bieglecka 2015-03-03
338 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO w 2015 roku dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-11
339 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA PALIWA - OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-11
337 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2014-12-11
336 ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Kucice i Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2014-09-11
325 ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw oraz dostawa wyposażenia łącznie z montażem placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia poprzez zakup i montaż do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w ramach projektu pod nazwą: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym mgr Alina Bieglecka 2014-07-04
321 ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw oraz dostawa wyposażenia łącznie z montażem placu zabaw i dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia poprzez zakup i montaż do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach” w ramach projektu pod nazwą: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. mgr Alina Bieglecka 2014-06-18
316 informacja z otwarcia ofert_przetarg nieograniczony_dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych oraz art. plastycznych do oddziałów przedszkolnych przy SP w Dzierzążni i SP Nowe Kucice mgr Alina Bieglecka 2014-05-15
315 POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im M. Konopnickiej w Dzierzążni i Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w ramach projektu pod nazwą: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” Sobiecki Adam 2014-05-07
311 ogłoszenie o zamówieniu: przebudowa 3 dróg gminnych ( Kadłubowo etap I, Nowe Gumino, Nowe Gumino) mgr Alina Bieglecka 2014-04-11
305 ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w roku 2014 mgr Alina Bieglecka 2014-03-14
303 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - PRZEBUDOWA 4 DRÓG GMINNYCH w miejscowościach: Nowa Dzierzążnia, Sarnowo-Góry, Błomino Gumowskie i Wilamowice Sobiecki Adam 2014-01-15
294 informacja o wyborze oferty - dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska - II warstwa mgr Alina Bieglecka 2013-10-24
292 ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska_II warstwa mgr Alina Bieglecka 2013-10-08
289 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA PAŃSKA Sobiecki Adam 2013-07-29
288 Dostawa autobusu do przewozu dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2013-07-26
286 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE KUCICE - w km 0+000 do km 1+ 696, działka nr 86/1,Etap I i II” Sobiecki Adam 2013-06-28
281 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE KUCICE Sobiecki Adam 2013-06-12
279 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W DZIERZĄŻNI Sobiecki Adam 2013-05-28
277 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2013-05-20
275 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2013-05-07
274 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia etap III" mgr Alina Bieglecka 2013-05-06
273 informacja z otwarcia ofert - dot. przetargu na udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu dot. realizacji inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia etap III" mgr Alina Bieglecka 2013-05-06
272 ogłoszenie o przetargu dot.udzielenia Gminie Dzierzążnia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" mgr Alina Bieglecka 2013-04-19
269 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA PAŃSKA (dz. nr 48) w km 0+000 - 0+821 Sobiecki Adam 2013-02-19
266 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i placów na terenie gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2013-01-08
264 BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA Sobiecki Adam 2013-01-03
263 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OLEJ OPAŁOWY Sobiecki Adam 2012-12-28
262 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- OLEJ NAPĘDOWY Sobiecki Adam 2012-12-28
261 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ PALIWA - OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-12-14
258 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice - Korytowo mgr Alina Bieglecka 2012-06-21
255 informacja o wywieszeniu w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2012-06-18
254 Przetarg na Przebudowę drogi gminnej Nr 300349W WILAMOWICE - ILINO. Sobiecki Adam 2012-05-11
252 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach: Nowe Kucice i Sarnowo-Góry mgr Alina Bieglecka 2012-04-12
248 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZY URZĘDZIE GMINY W DZIERZĄŻNI mgr Alina Bieglecka 2012-03-06
247 OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DWÓCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE KUCICE I SARNOWO GÓRY POPRZEZ POŁOŻENIE DYWANIKÓW ASFALTOWYCH mgr Alina Bieglecka 2012-03-01
242 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO w 2012 r. dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-01-20
243 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOSTAWA PALIWA – OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-01-20
241 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANIOCZONYM NA DOSTAWĘ PALIWA - OLEJU OPAŁOWEGO dla potrzeb ogrzewania budynków będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-01-12
240 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP w 2012 r. OLEJU NAPĘDOWEGO dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich będących własnością GMINY DZIERZĄŻNIA mgr Alina Bieglecka 2012-01-12
237 ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Nowe Kucice, Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2011-07-12
235 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- przebudowa drogi gminnej w Rakowie mgr Alina Bieglecka 2011-06-06
234 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rakowo mgr Alina Bieglecka 2011-05-19
233 ogłoszenie o wynikach przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2011-05-13
232 ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Sadkowo mgr Alina Bieglecka 2011-05-11
231 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mgr Alina Bieglecka 2011-05-11
228 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Dzierzążnia, Kucice i Wilamowice mgr Alina Bieglecka 2011-04-08
229 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2011-04-08
226 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- przebudowa dwóch dróg gminnych: Błomino Gumowskie i Wierzbica Szlachecka mgr Alina Bieglecka 2011-04-05
225 ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE PRZEBUDOWY DWÓCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH:BŁOMINO GUMOWSKIE I WIERZBICA SZLACHECKA-POPRZEZ POŁOŻENIE DYWANIKÓW ASFALTOWYCH mgr Alina Bieglecka 2011-03-16
218 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi gminnej Gumowo - Sarnowo Góry - etap I mgr Alina Bieglecka 2010-11-30
212 ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu z przeznaczeniem na inwestycję: przebudowa drogi gminnej Gumowo- Sarnowo Góry mgr Alina Bieglecka 2010-09-22
211 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. przebudowy drogi gminnej Gumowo-Sarnowo Góry ETAP I mgr Alina Bieglecka 2010-09-13
207 ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni i w Kucicach mgr Alina Bieglecka 2010-07-20
205 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę trzech dróg gmninnych w miejscowościach: Korytowo, Nowa Dzierzążnia, Stare Gumino - położenie dywanika asfaltowego mgr Alina Bieglecka 2010-05-27
202 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. utwardzenie placu przy kościele pw św. Achacjusza w Skołatowie mgr Alina Bieglecka 2010-04-28
199 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości Kadłubowo mgr Alina Bieglecka 2010-03-25
198 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy drogi gminnej w Kucicach mgr Alina Bieglecka 2010-03-19
197 ogłoszenie o przetargu na wykonanie przebudowy dwóch dróg gminnych w Kadłubowie mgr Alina Bieglecka 2010-03-11
196 ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice mgr Alina Bieglecka 2010-03-04
192 ogłoszenie o przetargu na dostawe oleju opałowego mgr Alina Bieglecka 2010-01-15
193 ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napedowego dla autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2010-01-15
190 Przetarg na dostawę smochodu do przewozu dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia. Sobiecki Adam 2009-09-11
189 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia Sobiecki Adam 2009-08-31
188 Przetarg nieograniczony na wykonanie "Budowy przydomowych oczysczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia" Sobiecki Adam 2009-08-26
187 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE GMINIE DZIERZĄŻNIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 1.275.000,00 ZŁ , NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. BUDOWA PRZYDOMNOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TRENIE GMINY DZIERZĄZNIA Sobiecki Adam 2009-08-24
186 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starczewo Wielkie Sobiecki Adam 2009-08-19
184 Przetarg nieograniczony na przebudowę 3 dróg gminnych: NOWE KUCICE - KORYTOWO, KORYTOWO i BŁOMINO JEŻE - poprzez położenie dywaników asfaltowych na podbudowie z pospółki i kruszywa naturalnego. Sobiecki Adam 2009-07-02
185 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 300307W - BŁOMINO GUMOWSKIE - poprzez położenie dywanika asfaltowego na podbudowie kruszywa naturalnego. Sobiecki Adam 2009-07-02
183 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie budowy dwóch przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,4 m3/dobę każda, dla budynków mieszkalnych w Nowych Kucicach, gm. Dzierzążnia Sobiecki Adam 2009-06-15
182 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI STARE GUMINO Z ZAPLECZEM DLA JEDNOSTKI OSP GUMINO Sobiecki Adam 2009-05-07
181 Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia placu przy kosciele w Nowym Guminie Sobiecki Adam 2009-04-09
180 bbb Sobiecki Adam 2009-01-13
178 zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. dostawy oleju opałowego mgr Alina Bieglecka 2008-12-31
177 informacja o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego dla potrzeb dwóch autobusów szkolnych i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2008-12-30
175 ogłoszenie o przetargu na zakup oleju napędowego mgr Alina Bieglecka 2008-12-12
176 ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego mgr Alina Bieglecka 2008-12-12
174 ogłoszenie o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w Dzierzążni w Kucicach mgr Alina Bieglecka 2008-12-11
173 ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż trzech nieruchomości (dwie w Dzierzążni i jedna w Kucicach) mgr Alina Bieglecka 2008-11-07
170 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi gminnej Pomianowo Dzierki mgr Alina Bieglecka 2008-09-05
169 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mgr Alina Bieglecka 2008-07-02
167 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2008-04-29
164 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę 3 dróg gminnych: Dzierzążnia, Nowe Sarnowo, Stare Gumino mgr Alina Bieglecka 2008-02-29
161 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na wskazane miejsce mgr Alina Bieglecka 2007-12-21
160 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego dla autobusów i samochodów strażackich mgr Alina Bieglecka 2007-12-21
159 ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2007-12-12
157 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni i w Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2007-11-05
155 ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzążnia mgr Alina Bieglecka 2007-10-16
150 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych w Podmarszczynie i Starym Guminie mgr Alina Bieglecka 2007-07-05
148 ogłoszenie o przteragu nieograniczonym na wykonanie termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz wymianę podłóg w dwóch salach lekcyjnych mgr Alina Bieglecka 2007-06-25
146 ogłoszenie o przteragu nieograniczonym dot. wykonania kompletnej dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych w Kucicach i Nowym Sarnowie poprzez położenie dywaników asfaltowych mgr Alina Bieglecka 2007-06-01
144 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. przebudowy drogi gminnej w Podmarszczynie mgr Alina Bieglecka 2007-05-28
143 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach mgr Alina Bieglecka 2007-05-21
142 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Dzierzążni mgr Alina Bieglecka 2007-05-16
141 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stare Gumino i Pomianowo Dzierki mgr Alina Bieglecka 2007-03-26
138 ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch dróg gminnych poprzez położenie dywaników asfaltowych, tj.: ZADANIE nr 1 - STARE GUMINO, droga długości ok. 1,3 km i szer. 4,0mb ZADANIE nr 2 - POMIANOWO DZIERKI, droga długości ok. 1,0 km i szer. 4,0mb mgr Alina Bieglecka 2007-03-14
137 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Wierzbica Pańska-Skołatowo mgr Alina Bieglecka 2007-02-12
136 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w Pomianowie mgr Alina Bieglecka 2007-02-12
132 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju napędowego Alina Bieglecka 2006-12-27
131 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostwę oleju opałowego Alina Bieglecka 2006-12-27
129 Zarządzenie Wojta Gminy w sprawie obniżeny ceny wywoławczej nieruchomości połozonych we wsiach Nowe Kucice i Stare Gumino Alina Bielewicz 2006-09-22
125 ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzążni Alina Bielewicz 2006-05-24
124 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy drogi gminnej w Kucicach Alina Bielewicz 2006-05-15
121 ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie dł.860 mb Alina Bielewicz 2006-04-10
120 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Cumino-Skarszyn Alina Bielewicz 2006-04-07
119 ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi gminnej Cumino-Skarszyn Alina Bielewicz 2006-03-28
117 ogłoszenie p przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie-położenie dywanika asfaltowego dł. 860 mb Alina Bielewicz 2006-03-08
116 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie - położenie dywanika asfaltowego Alina Bielewicz 2006-03-08
115 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej "Kucice" Alina Bielewicz 2006-03-03
114 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie profilowania dróg gminnych równiarką Alina Bielewicz 2006-03-03
112 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Cumino - Skarszyn – położenie dywanika asfaltowego Alina Bielewicz 2006-01-26
111 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Starczewo Pobodze – położenie dywanika asfaltowego z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej o grub. 4,00cm każda Alina Bielewicz 2006-01-24
108 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa:olej napedowy dla potrzeb dwóch autobusów szkolnych i pojazdów strażackich ( z tankowaniem na stacjach oddalonych od siedziby Urzędu Gminy w promieniu 15km) Alina Bielewicz 2005-12-08
107 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na wskazane miejsce Alina Bielewicz 2005-12-08
106 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2005-10-05
104 zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej Gumowo-Rakowo-Kluczewo Alina Bielewicz 2005-09-12
103 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie wyposażenia sali gimnastycznej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2005-09-09
102 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowe drogi gminnej Cumino-Skarszyn Alina Bielewicz 2005-07-22
101 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Gumowo-Rakowo-Kluczewo Alina Bielewicz 2005-07-20
98 ogłoszenie o przetargu na wykonanie dostawy żwiru na drogi gminne (wskazane) wraz z transportem, załadunkiem i rozplantowaniem równiarka – ok. 1 800 m³. Alina Bielewicz 2005-06-03
96 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji: przebudowa drogi gminnej Wierzbica Pańska – Sadkowo Alina Bielewicz 2005-05-17
95 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Wierzbica Pańska-Sadkowo Alina Bielewicz 2005-05-06
93 ogłoszenie o wyniku przetargu ne przebudowę drogi gminnej Siekluki - Wilamowice Alina Bielewicz 2005-04-20
92 ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim, ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi gminnej Nr 0712071 „Cumino – Skarszyn” – dywanik asfaltowy o długości 2 050 mb Alina Bielewicz 2005-03-29
90 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim, ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi gminnej Nr 0712071„Cumino – Skarszyn” – dywanik asfaltowy o dł. ok. 2050 mb Alina Bielewicz 2005-03-11
89 ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo Alina Bielewicz 2005-03-04
88 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie profilowania dróg gminnych Alina Bielewicz 2005-02-28
87 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej „Siekluki – Wilamowice” Alina Bielewicz 2005-02-23
86 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej „Skołatowo – Nowa Dzierzążnia” Alina Bielewicz 2005-02-23
85 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( w Korytowie) Alina Bielewicz 2005-01-14
84 ogłoszenie o wywieszeniu w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Alina Bielewicz 2005-01-14
83 łoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Alina Bielewicz 2005-01-14
80 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa: oleju napędowego i benzyny Pb 95 dla potrzeb autobusów szkolnych i pojazdów strażackich Alina Bielewicz 2004-12-02
79 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego Alina Bielewicz 2004-12-02
76 ogłoszenie o wyniku prztergu na remont samochodu pożarniczego Jelcz 004 w OSP Dzierzążnia Alina Bielewicz 2004-10-21
75 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont samochodu pożarniczego Jelcz 004 w OSP Dzierzążnia Alina Bielewicz 2004-09-20
73 ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Alina Bielewicz 2004-09-14
69 ogłoszenie o wyniku prztergu na przebudowę drogi gminnej „Starczewo Wielkie – Starczewo Pobodze” oraz drogi gminnej „Starczewo Pobodze – Rostkowo” Alina Bielewicz 2004-08-26
68 ogłoszenie o wyniku prztergu na przebudowę drogi gminnej nr 0712038 „Gumowo – Nowe Sarnowo – Nowe Gumino” w miejscowości Gumowo Alina Bielewicz 2004-08-26
67 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ekologicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym przy budynku gminnym „GOZ Dzierzążnia”. Alina Bielewicz 2004-08-05
66 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 0712003 „Starczewo Wielkie - Starczewo Pobodze” (część drogi) o dł. 675 m i szer. 4,5 m oraz drogi nr 0712004 „Starczewo Pobodze - Rostkowo” (część drogi) o dł. 711 m i szer. 4,0 m - dywanik asfaltowy o łącznej dł. 1 386 m. Alina Bielewicz 2004-07-28
65 ogłoszeniwe o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 0712038 „Gumowo - Nowe Sarnowo - Nowe Gumino” w miejscowości Gumowo Alina Bielewicz 2004-07-28
63 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe żwiru (wraz z załadunkiem) na wskazane drogi gminne Alina Bielewicz 2004-06-28
57 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacxji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 07787 „Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice” na odcinku od km 4+958 do km 8+100, o długości 3 142 mb w miejscowościach: Wilamowice – dz. nr 82, Niwa – dz. nr 58, Przemkowo – dz. nr 22. Alina Bielewicz 2004-03-24
56 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-03-12
55 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-03-12
54 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-03-12
53 przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-03-12
52 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-03-12
51 ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Kadłubowie i w Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-03-10
47 OGŁOSZENIE O RZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZĄŻNI Alina Bielewicz 2004-02-27
46 przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej „Wierzbica Pańska – Błomino Jeże – Błomino Gumowskie” na odcinku 3 130,40 mb Alina Bielewicz 2004-02-17
45 przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej „Kucice - Chrościn” na odcinku 823,40 mb Alina Bielewicz 2004-02-17
44 ogłoszenie o wyniku negocjacji na sprzedaż nieruchomości w Sadkowie i Nowym Sarnowie Alina Bielewicz 2004-02-05
43 ogłoszenie o wyniku negocjacji na sprzedaż nieruchomości w Sadkowie i Nowym Sarnowie Alina Bielewicz 2004-02-05
42 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dróg gminnych równiarką (ok. 80 km dróg) Alina Bielewicz 2004-02-05
41 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE :dostawy i montażu okien PCV z parapetami zewnętrznymi,dostawy i montażu drzwi balkonowych PCV,dostawy i montażu drzwi zewnętrznych PCV. Alina Bielewicz 2004-02-05
40 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości w Nowym Sarnowie Alina Bielewicz 2004-01-28
39 Zarządzenie Wójta w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości w Sadkowie Alina Bielewicz 2004-01-28
38 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Kadłubowie i Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-01-28
37 ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościw Kadłubowie i Nowych Kucicach Alina Bielewicz 2004-01-28
36 Ogłoszenie o wywieszeniu w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie II przetargu ustnego nieograniczonego Alina Bielewicz 2004-01-28
35 ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze negocjacji Alina Bielewicz 2004-01-28
34 ogłoszenie o przetargu "zapytanie o cenę" na olej napędowy Alina Bielewicz 2004-01-16
33 ogłoszenie o przetargu "zapytanie o cenę" na olej opałowy Alina Bielewicz 2004-01-16
32 PRZETARG„ZAPYTANIE O CENĘ”NA ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO (z transportem) Alina Bielewicz 2004-01-07
31 PRZETARG„ZAPYTANIE O CENĘ”NA ZAKUP PALIWA (OLEJ NAPĘDOWY, BENZYNA Pb 95) Alina Bielewicz 2004-01-07
29 ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości w Kadłubowie, Nowych Kucicach, Sadkowie, Nowym Sarnowie i Starym Guminie Alina Bielewicz 2003-11-12
28 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ /wraz z kosztorysem inwestorskim/ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ „Wierzbica Pańska – Błomino Jeże – Błomino Gumowskie” na odcinku ok. 3 500mb / dywanik asfaltowy/. Alina Bielewicz 2003-10-30
27 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ /wraz z kosztorysem inwestorskim/ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ „Wierzbica Pańska – Błomino Jeże – Błomino Gumowskie” Alina Bielewicz 2003-10-30
26 I i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Kadłubowo,Nowe Kucice, Sadkowo, Stare Gumino, Nowe Sarnowo Alina Bielewicz 2003-10-16
24 ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej "Kucice-Chrościn" na odc. 1 000 m.b.(PKWiU: 45.23.12) Alina Bielewicz 2003-09-16
22 ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. Alina Bielewicz 2003-09-09
23 ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego Alina Bielewicz 2003-09-09
21 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Alina Bielewicz 2003-09-09
20 O G Ł O S Z E N I E o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Alina Bielewicz 2003-09-09
19 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy w Dzierzążni z dnia 2 września 2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości ; Dz. Nr. 56 o pow. 0.1700 ha zabudowana położona we wsi Sadkowo, Dz. Nr. 75/1 o pow. 0.0760 ha zabudowana położona we wsi Nowe Sarnowo, Dz. Nr. 150/3 o pow. 0.8418 ha zabudowana położona we wsi Stare Gumino Alina Bielewicz 2003-09-09
17 Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Nr 150/2 o pow. 0.0583 ha położonej we wsi Stare Gumino. Alina Bielewicz 2003-08-27
15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W SADKOWIE, NOWYM SARNOWIE I STARYM GUMINIE Alina Bielewicz 2003-08-13
9 przetarg nieograniczony na malowanie wewnątrz budynków szkoły w Kucicach i Dzierzążni Alina Bielewicz 2003-07-30
3 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Administrator 2003-07-15

[Liczba odsłon: 2269832]

przewiń do góry