Dzierzążnia, dnia 2014.03.10

Nr  ORG.0002.XXVII.2014

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXVII Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy,

 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy,

 3. Interpelacje i zapytania,

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

 5. Podjęcie uchwały Nr 203/XXVII/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2014  roku

 6. Podjęcie uchwały Nr 204/XXVII/2014 w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej

 7. Podjęcie uchwały Nr 205/XXVII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 8. Podjęcie uchwały Nr 206/XXVII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 9. Podjęcie uchwały Nr 207/XXVII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 10. Wolne wnioski i zapytania

 11. Zamknięcie obrad XXVII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

        Obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  17  marca  2014 roku  o godzinie  1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

   

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-25 10:47:59
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 10:47:59
 • Liczba odsłon: 817
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278401]

przewiń do góry