Organem Gminy jest Rada Gminy, która swoją działalność opiera na następujących przepisach:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.)

2. Statut Gminy Dzierzążnia zatwierdzony Uchwałą Nr 29/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzązni w dniu 25 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dzierzążnia

oraz na podstawie innych odrębnych przepisów.

Jednostki organizacyjne gminy swoją działalność opierają na w/w przepisach jak również na podstawie wewnętrznych statutów( tj. Statut Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, Szkoły Podstawowej w Kucicach, Gimnazjum w Dzierzążni , Statut Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni, Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni oraz Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Gminy zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 4/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-07 12:31:35
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 14:11:18
  • Liczba odsłon: 4745
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276873]

przewiń do góry