Dzierzążnia, 2011.11.25

Nr  ORG.0002.X.2011

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję X Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie X Sesji Rady Gminy,

2.    Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy

3.    Interpelacje i zapytania

4.    Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.    Podjęcie Uchwały Nr 73/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego

6.    Podjęcie Uchwały Nr 74/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

7.    Podjęcie Uchwały Nr 75/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8.    Podjęcie Uchwały Nr 76/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

9.    Podjęcie Uchwały Nr 77/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014

10. Podjęcie Uchwały Nr 78/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

11. Przedstawienie informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia                    w roku szkolnym 2010/2011

12. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Dzierzążnia

13. Przedstawienie informacji Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych, Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy

14. Wolne wnioski i zapytania,

15. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  2 grudnia  2011 roku o godzinie 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-16 13:33:08
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-16 13:33:08
  • Liczba odsłon: 801
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272428]

przewiń do góry