Dzierzążnia, dnia 26 listopada 2009 r

Nr  0052/XXX/2009

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy,

2.    Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy,

3.    Interpelacje i zapytania,

4.    Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.    Podjęcie Uchwały Nr 156/XXX/2009 w sprawie zmiany rodzaju i zniesienia urzędowej nazwy miejscowości,

6.    Podjęcie Uchwały Nr 157/XXX/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7.    Podjęcie Uchwały Nr 158/XXX/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości,

8.    Podjęcie Uchwały Nr 159/XXX/2009 w sprawie określenia wzorów deklaracji
i informacji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,

9.    Podjęcie Uchwały Nr 160/XXX/2009 w sprawie ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego,

10.  Podjęcie Uchwały Nr 161/XXX/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,

11.  Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia,

12.  Przedłożenie informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, pracowników Urzędu miny oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

13.  Wolne wnioski i zapytania,

14.  Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 3 grudnia 2009 roku o godzinie 13 00   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                        mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-03 13:56:05
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 13:56:05
  • Liczba odsłon: 757
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278341]

przewiń do góry