Dzierzążnia , 2010.01.18

 

 

Nr 0052/XXXI/2010                        

                                                

                                                                                   Pan(i) ..................................................................

 

                                                                                      zam. .................................................................

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję  XXXI Sesję Rady Gminy   w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.

3.       Interpelacje i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.       Podjęcie Uchwały Nr 163/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzążnia na rok 2010

6.       Podjęcie Uchwały Nr 164/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok jako części Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na terenie Gminy  Dzierzążnia

7.       Podjęcie Uchwały Nr 165/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok jako części Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie  Gminy  Dzierzążnia.

8.       Podjęcie Uchwały Nr 166/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni  w  sprawie  przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300327W w miejscowości Kadłubowo”

9.       Podjęcie Uchwały Nr 167/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni  w  sprawie  przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300328W w miejscowości Kadłubowo”

10.   Podjęcie Uchwały Nr 168/XXXI/2010 Rady Gminy w Dzierzążni  w  sprawie udzielenia pomocy finansowej

11.   Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

12.   Wolne  wnioski i zapytania.

13.   Zamknięcie XXXI  Sesji  Rady Gminy w Dzierzążni.

 

   Obrady XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 27 stycznia  2010 roku o godzinie 13ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodniczaca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

                                                                                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-03 13:49:27
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 13:49:29
  • Liczba odsłon: 577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1896713]

przewiń do góry