Dzierzążnia, dnia 20 .08.2018 roku

ERO 6220.3.2018

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Dzierzążnia

            Działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

p o s t a n a w i a  

otworzyć na nowo postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji                                  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

Uzasadnienie

W dniu 18 sierpnia 2018 roku Organ wydał zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego. Z uwagi na brak opinii wodno prawnej, która zgodnie z art. 64 poz.1 pkt. 4, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) jest niezbędna do wydania decyzji, należało podjąć na nowo zakończone postępowanie dowodowe celem kontynuowania postępowania administracyjnego.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.  

 


                                                                                                    Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                                     mgr inż. Witold Pająk


 

 Otrzymują :

  1. Energy Solar 5 Sp. z o.o. – adres do korespondencji: RTB Developer sp. z o. o., ul. Synów Pułku 37, 80-298 Gdańsk591 Warszawa
  2. Strony biorące udział w postępowaniu wg. załącznika nr 1.
  3. a/a (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 13:39:11
  • Liczba odsłon: 847
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278397]

przewiń do góry