Dzierzążnia, dnia 2016.02.19

Nr  ORG.0002.XIII.2016

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. 2015, poz. 1515 ) zwołuję XIII Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni    z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 91/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego

6.      Podjęcie Uchwały Nr 92/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2016 roku

7.      Podjęcie Uchwały Nr 93/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

8.      Podjęcie Uchwały Nr 94/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

9.      Podjęcie Uchwały Nr 95/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.  Podjęcie stanowiska w sprawie planu administracyjnego podziału województwa mazowieckiego

11.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

12.  Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczenia majątkowego radnej Cywińskiej Teresy – złożonego w terminie 30 dni od złożenia ślubowania

13.  Wolne wnioski i zapytania

14.  Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

              Obrady XIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  26 lutego  2016 roku  o godzinie  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-22 09:32:43
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-22 09:32:43
  • Liczba odsłon: 905
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278519]

przewiń do góry