Nr 0052/VIII/2007                                                             Dzierzążnia , dnia  03 sierpnia  2007 roku

 

                                                Pan ( i ) .................................................................. 

                                            Zam. .......................................................................

 

     Na podstawie art.20 ust.2 ustawy a z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

 gminnym ) tj z 2001 roku Dz.U.Nr 142,poz.1591 ; Dz.U.z 2002 r.Nr 23 ,poz. 220 , Nr 62 ,poz. 558,Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003 roku Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102 ,poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203 , Nr 167 , poz. 1759 ; z 2005 r.Nr 172 ,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r.Nr 17 , poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337)   z w o ł u j ę   VIII  Sesję  Rady  Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem  obrad :

 

1.    .Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy

2.    Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

3.    Informacja Wójta Gminy z przebiegu działalności międzysesyjnej.

4.    Przedstawienie „Informacji z przebiegu wykonania  budżetu  gminy za  I półrocze 2007 roku.

5.    Podjęcie Uchwały Nr 39/VIII/20 07 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Powiatowi Płońskiemu.

6.    Podjęcie Uchwały Nr 40/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmian  w budżecie gminy

na 2007 rok.

7.    Podjęcie Uchwały  Nr 41/VIII/2007 Rady Gminy  w Dzierzążni  w  sprawie  określenia procedury uchwalania budżetu gminy  Dzierząznia oraz  szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

8.    Podjęcie Uchwały Nr 42/VIII/2007 Rady Gminy  w Dzierzązni w sprawie zadań planowanych  do realizacji  w latach  2007-2010  w ramach  programów operacyjnych.

9.    Podjęcie Uchwały Nr 43/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania przez Gminę Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk, zadania w zakresie przebudowy drogi gminn

10.  .Podjęcie Uchwały Nr 44/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach niepedagogicznych  w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia.

11. Podjęcie Uchwały Nr 45/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzązni  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów  na  ławników do Sądu Okręgowego w Płocku  i Sądu  Rejonowego    wPłońsku.

12. Podjęcie Uchwały Nr 46/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości  położonej  we wsi Dzierzążnia  w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

13. Wolne  wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie VIII  Sesji  Rady Gminy  w Dzierzążni.

                   

                      Obrady VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 14 sierpnia  2007roku  o godz.10-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni.

  

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

      

                                                                      mgr Agnieszka  Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-08 14:23:09
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-08 14:23:09
  • Liczba odsłon: 813
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276823]

przewiń do góry