Uchwała Nr 139/XXIII/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 9 listopada 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 pkt 2, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 148 z 2003r. z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 7 .330.026

- po stronie wydatków - 7. 919.146

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 650.859 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 650.859zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte programem wieloletnim w wysokości 1 312 120 zł, wg załącznika Nr 5.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-17 10:12:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-17 10:12:16
  • Liczba odsłon: 981
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278469]

przewiń do góry