Dzierzążnia dnia , 2012.02.27

 

 

Nr  ORG.0002.XII.2012

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję   XII Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie XII Sesji Rady Gminy,

2.    Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy,

3.    Interpelacje i zapytania,

4.    Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.    Podjęcie Uchwały Nr 86/XII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

6.    Podjęcie Uchwały Nr 87/XII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia
w 2012 roku.

7.    Podjęcie Uchwały Nr 88/XII/2012 w sprawie funduszu sołeckiego,

8.    Podjęcie Uchwały Nr 89/XII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012,

9.     Podjęcie Uchwały Nr 90/XII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2012,

10.   Podjęcie Uchwały Nr 91/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej  na rok 2012,

11.   Podjęcie Uchwały Nr 92/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska, 

12.   Podjęcie Uchwały Nr 93/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w związku z planowaną inwestycją pn; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice,

13.   Podjęcie Uchwały Nr 94/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia na własność
w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną przebudową drogi we wsi Wilamowice,

14.  Wolne wnioski i zapytania,

15.  Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

         Obrady XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  6 marca  2012 roku                           o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-21 12:37:10
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-21 12:37:10
  • Liczba odsłon: 778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269796]

przewiń do góry