Dzierzążnia, dnia 18.07.2018r.

ERO. 6220.3.5.2018

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie, zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 w związku z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gminy uprzejmie informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, pokój nr 36, w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1600. 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 10 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

 

 

                                                                                            Z up. WÓJTA

 

                                                                                   mgr inż. Adam Sobiecki

                                                                                    SEKRETARZ GMINY

 

 

Otrzymują :

  1. Energy Solar 5 Sp. z o.o. – adres do korespondencji: RTB Developer sp. z o. o., ul. Synów Pułku 37, 80-298 Gdańsk591 Warszawa
  2. Strony biorące udział w postępowaniu wg. załącznika nr 1.
  3. a/a (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 14:26:50
  • Liczba odsłon: 812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270014]

przewiń do góry