Uchwała Nr 6/99

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Kucicach

z dnia 29.10.1999

w sprawie uchwalenia statutu szkoły

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt l i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, póz. 425, zm. 1992 Nr 26 póz. 113), zarządzenia Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. §2 ust. l oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. Nr 14 póz. 131) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kucicach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć Statut Szkoły Podstawowej, w Kucicach w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§2

Przesłać niezwłocznie uchwalony statut Kuratorowi Oświaty w Warszawie celem sprawdzenia jego zgodności z prawem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

w Kucicach

mgr Sława Augustynowicz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-20 12:18:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-20 12:18:02
  • Liczba odsłon: 1372
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267041]

przewiń do góry