Zobacz podgałęzie

Protokół XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 15 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 .00 a zakończyły o godzinie 10.00.

Pan Przewodniczący otworzył obrady XXXI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad.

 

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie Uchwały Nr 210/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę

  Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

4. Podjęcie Uchwały Nr 211/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Podjęcie Uchwały Nr 212/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę Nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 

            Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 2

                        Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXX sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  14 głosami.

 

Ad pkt 3, 4, 5

            Pan Wójt wyjaśnił, że musimy podjąć uchwały zmieniające uchwały podatkowe podjęte na ostatniej sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa odrzuciła podjęte uchwały ze względu na błędny wpis w § 2. Poza tym treść uchwał pozostaje bez zmian.

Radni nie mieli pytań.

Pan Przewodniczący odczytał po kolei uchwały i poddał je pod głosowanie.

            Odczytał:

-  Uchwałę Nr 210/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę

  Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

      Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

- Uchwałę Nr 211/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwałę Nr 212/XXXI/2017 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę Nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

      W tym punkcie pan radny Krzysztof Zimny zapytał, czy pan Wójt jest już po rozmowie ze strażakami odnośnie przekazania przez nich działki pod studniami w Kucicach w zamian za wydzielenie działki  pod świetlicę wiejską. Wójt ogłasza przetarg na sprzedaż działek, z których miała być wydzielona działka pod świetlicę. To wójtowi powinno zależeć, żeby strażacy przekazali nam działkę pod studniami. Z wodociągu korzystają mieszkańcy gminy. Co będzie, jeśli strażacy będą chcieli pobierać dzierżawę za użyczenie swojej działki. Wtedy zapłacą mieszkańcy wyższą kwotę za wodę.

            Pan Wójt powiedział, że strażacy nie byli u niego w tej sprawie. Przetarg na sprzedaż działek można w każdej chwili unieważnić. Zrobimy spotkanie ze strażakami i wspólnie podejmiemy decyzję. Nie można zmusić strażaków do oddania działki.

            Pani radna Jankowska powiedziała, że nie ma konkretnych ustaleń, nie wiadomo jakiej wielkości działka jest potrzebna pod budowę świetlicy.

            Pan radny Zimny powiedział, że rozmawiał ze strażakami i są oni skłonni spotkać się z Wójtem. Zapytał, komu Wójt proponował spotkanie. Jeśli radni są przeciwni załatwieniu tej sprawy, to on sam nic nie zrobi. Działka, którą dysponują strażacy jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców gminy i sprawa własności powinna być szybko załatwiona.

            Pan Wójt powiedział, że trudno jest podejmować takie decyzje. Wcześniej zorganizowano spotkanie w sprawie sprzedaży prawie nie używanej drogi w Kucicach. Mieszkańcy nie zgodzili się przez co gmina straciła wpływ do budżetu. Za środki ze sprzedanej drogi można by było zrobić jakąś inwestycję. Z tej drogi prawie nikt nie korzysta.

            Radny Zimny powiedział, że była to droga publiczna i mieszkańcy mieli prawo o niej decydować. Nie można robić tego, czego chce przedsiębiorca wbrew woli mieszkańców.

            Pani radna Kawecka zwróciła uwagę na oznakowanie na skrzyżowaniu w Wierzbicy Pańskiej. Dochodzi tam do wypadków, może umieścić tam dodatkowe znaki ostrzegawcze.

            Pan Wójt powiedział, że w tym miejscu przecina się droga powiatowa z gminną. Postara się zwrócić uwagę Powiatu na ten problem.

            Pani radna Piłkowska poprosiła o nawiezienie żwiru we wjazdach do bloków.

 

Ad pkt 7

Pan Przewodniczący RG podziękował za przybycie radnym i zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 10:33:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 10:33:07
  • Liczba odsłon: 914
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270030]

przewiń do góry