Dzierzążnia, dnia 2006.10.20

 

 

Nr.0052/XXXI/2006

 

                                          Pan...................................

                                                           

                                        zam ..................................

 

             Na podstawie art.20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr.142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm. ),zwołuję

 XXXI Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem  obrad:

1.Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy

 2.Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Gminy

 3.Informacja Wójta Gminy z Działalności IV kadencji za lata 2002-2006 .

4.Przedstawienie  Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

   Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy   Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

5.Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

6.Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały  Nr.120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Społecznym zmienionej Uchwałą Nr.127/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążnia z dnia 23 lutego 2005r.w sprawie Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym. 

7.Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia  wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników zatrudnionych w GOPS wDzierzążni .

8.Przedłożenie  przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy informacji z analizy przyjętych oświadczeń majątkowych  radnych ,pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

9.Wolne wnioski i zapytania .

10.Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy.

                                             

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy odbędą się w dniu 25 października  2006 roku o godzinie 13°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-11-24 13:23:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-24 13:23:43
  • Liczba odsłon: 1181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277043]

przewiń do góry