Dzierzążnia,dn.2003.10.16

                                                          Pan(i)

.................................................................

zam. ...........................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Kucice.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

8. Przedłożenie Radzie Gminy informacji z analizy oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.

Obrady VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 28 października 2003 roku o godzinie 9°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-16 11:48:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-16 11:48:41
  • Liczba odsłon: 1033
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272380]

przewiń do góry