Dzierzążnia, 2010.09.16

 

Nr  0052/XXXVII/2010

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. .....................................................................

  

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  XXXVII  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

6.      Podjęcie Uchwały Nr 192/XXXVII/2010 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dzierzążnia i jednostkom podległym

7.      Podjęcie Uchwały Nr 193/XXXVII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 194/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

9.Podjęcie Uchwały Nr 195/XXXVII/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.  Wolne wnioski i zapytania

11.  Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   20 września  2010  roku o godzinie  9.00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-29 12:32:29
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 12:32:29
  • Liczba odsłon: 773
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270003]

przewiń do góry