Dzierzążnia,dn.2006.03.03

 

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy
 6. na 2006 rok

 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Obrady XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 15 marca 2006 roku o godzinie 12ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-03 08:21:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 08:21:47
 • Liczba odsłon: 820
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902132]

przewiń do góry