Dzierzążnia , dn.  19 czerwca  2009 r.

 

 

Nr 0052/XXV/2009                        

                                                

                                                                                   Pan(i) ..................................................................

 

                                                                                      zam. .................................................................

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję  XXV Sesję Rady Gminy w Dzierzążni 

z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

3.       Interpelacje i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.       Podjęcie Uchwały Nr 136/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice.

6.       Podjęcie Uchwały Nr 137/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dzierzążnia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

7.       Podjęcie Uchwały Nr 138/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni  w  sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

8.       Podjęcie Uchwały Nr 139/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

9.       Podjęcie Uchwały Nr 140/XXV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni  w  sprawie  zmian                w budżecie na 2009 r.

10.   Wolne  wnioski i zapytania.

11.   Zamknięcie XXV  Sesji  Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       Obrady XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 26 czerwca  2009 roku o godzinie 10ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                   

                                                                                                           mgr Agnieszka  Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:37:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:37:25
  • Liczba odsłon: 818
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278351]

przewiń do góry