Dzierzążnia,dn.2004.11.23

Nr 0052/XVII/2004

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Informacja z działalności finansowej Banku Spółdzielczego w Dzierzążni.
 5. Podjęcie Uchwały Nr 104/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
 6. Podjęcie Uchwały Nr 105/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 7. Podjęcie Uchwały Nr 106/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
 8. Podjęcie Uchwały Nr 107/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 108/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 109/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Obrady XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 3 grudnia 2004 roku o godzinie 12º° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-23 14:01:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-23 14:01:33
 • Liczba odsłon: 954
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277041]

przewiń do góry