Zarządzenia Wójta Gminy Dzierzążnia z 2009 roku

 

1. Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 15.02.2009 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

2. Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 03.02.2009 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

3. Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 03.03.2009 roku w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2008 rok

4. Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 04.03.2009 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

5. Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 04.03.2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

6. Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 03.02.2009 roku w z dnia 12.05.2009 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

7. Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 13.05.2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

8. Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 15.05.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetragowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

9.  Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 03.02.2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

10. Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 26.05.2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia

11. Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 26.05.2009 roku w sprawie  ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Dzierzązni

12. Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 16.05.2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Dzierzążni regulaminu okresowej oceny pracowników

13. Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 05.06.2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

14.Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 10.06.2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

15. Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 08.07.2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

16. Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 08.07.2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

17. Zarządzenie Nr 17/2009   z dnia 08.07.2009 roku w sprawie  okreslenia procedury przeprowadzania słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego słuzbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

18. Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia10.07.2009 roku w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

19.Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 14.07.2009 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujacej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych

20. Zarządzenie Nr 20/2009   z dnia 23.07.2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SG ZOZ w Dzierzążni za 2008 rok

21. Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 23.07.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości

22. Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 10.08.2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

23. Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 11.08.2009 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za 15 sierpień 2009 roku

24. Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 11.08.2009 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie rokowań

25. Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 002.09.2009 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

26. Zarządzenie Nr 26/2009   z dnia 09.10.2009 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

27. Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 12.10.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

28.Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 16.10.2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

29. Zarządzenie Nr 29/2009   z dnia 27.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

30. Zarządzenie Nr 30/2009   z dnia 27.10.2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

31. Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 27.10.2009 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

32. Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 29.10.2009 roku w sprawie

33. Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 13.11.2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

34. Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 25.11.2009 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

35. Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 30.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

36. Zarządzenie Nr 36/2009   z dnia 04.12.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie rokowań

37. Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 07.12.2009 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za 26 grudnia 2009 roku

38. Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 03.02.2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

39. Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 18.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

40. Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

41. Zarządzenie Nr 41/2009 dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmian w  układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

42. Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 30.12.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz druków ścisłego zarachowania

43. Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie  utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Dzierzążnia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-02 12:09:29
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-08 10:40:21
  • Liczba odsłon: 3346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278459]

przewiń do góry