Dzierzążnia, dnia 2017.12.19

 

Nr  ORG.0012.XXXII.2017

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017, poz. 1875) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 213/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2018-2023

6.      Podjęcie Uchwały Budżetowej Nr 214/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy w Dzierzążni na rok 2018

7.      Podjęcie Uchwały Nr 215/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 216/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.      Podjęcie Uchwały Nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Dzierzążnia

10.  Podjęcie Uchwały Nr 218/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok  na terenie  gminy  Dzierzążnia

11.  Podjęcie Uchwały Nr 219/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

12.  Podjęcie Uchwały Nr 220/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2018 rok

13.  Podjęcie Uchwały Nr 221/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2018 rok

14.  Podjęcie Uchwały Nr 222/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska na 2018 rok                            

15.  Wolne wnioski i zapytania

16.   Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

      Obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  28 grudnia  2017 roku  o godzinie  13.30 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 10:09:52
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 10:09:52
  • Liczba odsłon: 791
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181148]

przewiń do góry