Dzierzążnia, dnia 2015.11.20

Nr  ORG.0002.X.2015

Pan(i) ....................................................................

  

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późn.zm ) zwołuję X Sesję  Rady  Gminy   w  Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie X Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 69/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego

6.      Podjęcie Uchwały Nr 70/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

7.      Podjęcie Uchwały Nr 71/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych

8.      Podjęcie Uchwały Nr 72/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

9.      Podjęcie Uchwały Nr 73/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej

10.  Podjęcie Uchwały Nr 74/X/2015   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowe Gumino - Nowe Kucice”

11.  Podjęcie Uchwały Nr 75/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

12.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2014/2015

13.  Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na koniec kadencji 2010-2014

14.  Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji 2014-2018

15.  Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok

16.  Przedstawienie informacji Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2014 rok

17.  Wolne wnioski i zapytania

18.  Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady X  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  26  listopada   2015 roku    o godzinie  12°°  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-23 10:26:33
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-23 10:26:33
  • Liczba odsłon: 741
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174416]

przewiń do góry