Dzierzążnia,dn.2008.11.10


                                                                                          

        Pan(i)     ......................................................

                                                                          zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XVII  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

3.      Podjęcie Uchwały Nr 99/XVII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na  zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300307W we wsi Błomino Gumowskie” w ramach Programu Wieloletniego                                  pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008-2011

4.      Podjęcia Uchwały Nr 100/XVII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian                    w budżecie gminy na 2008 rok

5.      Wolne wnioski i zapytania

6.      Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  17 listopada  2008 roku  o godzinie 14ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                          

 

                                                                                 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                       mgr  Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:14:53
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:14:53
  • Liczba odsłon: 681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181131]

przewiń do góry