Dzierzążnia,dn.2004.02.10

Pan(i) .................................................................

zam. ...........................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XI Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.

4. Przyjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

5. Przyjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Sieklukach.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2004 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia za 2003 rok.

10. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.

11. a) informacja Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni dotycząca zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 2004 rok,

b) przedłożenie sprawozdania finansowego z realizacji wykonania zadań w zakresie opieki zdrowotnej przez SG ZOZ w Dzierzążni za 2003 rok.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

Obrady XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 20 lutego 2004 roku o godzinie 12°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-10 15:38:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-10 15:38:53
  • Liczba odsłon: 940
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174593]

przewiń do góry