Dzierzążnia, dnia   2013.03.15

Nr   ORG.0002.XX.2013

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na   podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XX Sesję   Rady   Gminy     w   Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie XX Sesji Rady Gminy,

2.       Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy,

3.       Interpelacje i zapytania,

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.       Podjęcie Uchwały Nr 143/XX/2013 w sprawie   funduszu sołeckiego,

6.       Podjęcie Uchwały Nr 144 /XX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XXVI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER,

7.       Podjęcie Uchwały Nr 145/XX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XIX/2013 Rady Gminy
w Dzierzążni z dnia 11 stycznia 2013 roku, w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2013,

8.       Podjęcie Uchwały Nr 146/XX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023,

9.       Podjęcie Uchwały Nr 147/XX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

10.   Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2012.

11.   Wolne wnioski i zapytania

12.   Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

           Obrady XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   22 marca   2013 roku     o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                          mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-25 14:58:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-25 15:00:10
  • Liczba odsłon: 770
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269786]

przewiń do góry